Fizio Perform Kids otvoren je 2021. godine na Beogradskom Sajmu, sa ciljem da i najmlađima pruži centar za pravilan rast i razvoj dece. Specifičnog našeg sistema rada se ogleda u posvećenosti svakom detetu i unapređenju njegovih motoričkih i antropometrijskih karakteristika. Pored slobodnog pokreta, uz mnoštvo rekvizita, rad se bazira na temeljnoj obuci osnovnih vežbi koji se koriste u treningu. Centar je opremljen posebno dizajniranim i pravilno biomehanički kodiranim spravama, prilagođenim deci uzrasta 6-12 godina. Postupan način rada sa decom stvara odličan preduslov za jaku posturu, pravilan razvoj i prevenciju od povreda.

Popularne usluge

Fizio Kids
Bulevar Vojvode Mišića 37

info@fiziogroup.rs
065 214 53 09