Naš tim

Naš tim

Naš tim čine lekari, fizioterapeuti i treneri sa višegodišnjim iskustvom, koje su sticali radom u najeminentnijim ordinacijama u zemlji, kao i na stručnim edukacijama koje redovno pohađaju.

Filip Volšek
direktor

Milan Aslimoski
Fizioterapeut

Tatjana Kašić
Fizioterapeut

Aleksandar Antanasijević
Trener

Aleksandar Nedović
Fizioterapeut

Aleksandar Kalajdžić
Fizioterapeut

Anastasios Nteros
Fizioterapeut

Andrija Pešić
Fizioterapeut

Božidar Bradić
Fizioterapeut

Branislav Svilenković
Fizioterapeut

Dario Simonović
Fizioterapeut

Dimitrije Životić
Trener

Dragutin Meničanin
Fizioterapeut

Dušica Đurić
Fizioterapeut

Filip Petrović
Fizioterapeut

Gordana Golubović
Fizioterapeut

Jana Barać
Trener

Jelena Gigoski
Fizioterapeut

Jelena Pajović
Fizioterapeut

Marija Karlovčan
Trener

Marijana Stevanović
Fizioterapeut

Marko Lopaćanin
Fizioterapeut

Mihailo Marković
Fizioterapeut

Milan Kutlašić
Fizioterapeut

Milan Sremac
Trener

Natalija Krsmančić
Fizioterapeut

Nikola Makić
Trener

Nikola Milojević
Fizioterapeut

Nina Janković
Fizioterapeut

Petar Cvijović
Fizioterapeut

Renata Matin
Fizioterapeut

Saša Jovašević
Fizioterapeut

Slađana Rakić
Trener

Tijana Ranković
Trener

Una Trajković
Fizioterapeut

Vanja Filipovic
Fizioterapeut

Vesna Bažalac
Fizioterapeut

Vlade Drašković
Trener

Vladimir Virijević
Fizioterapeut

Zorana Kresojević
Fizioterapeut