Dijagnostika

Za nas u Fizio Group-u pravilna dijagnostika predstavlja prvi korak u uspešnom lečenju. Smatramo da je adekvatna dijagnostika prvi korak ka rešenju vaših problema. Posle uzimanja sveobuhvatne anamneze, naš tim stručnjaka pristupa analizi dobijenih snimaka, testova funkcionalne pokretljivosti i funkcionalnog statusa, kao i drugih stručnih nalaza. Na osnovu analize dobijate personalizovani plan rehabilitacije i fizikalne terapije prilagođen vašim pojedinačnim potrebama.

Pregled lekara specijaliste

U Fizio Group-u sarađujemo sa čitavom mrežom stručnjaka i lekara specijalista iz razičitih oblasti, a svojim klijentima obezbeđujemo i specijalističke preglede. Neki od pregleda koji možete da zakažete su pregled fizijatra, dečijeg fizijatra, interniste, reumatologa, ortopeda, radiologa, neurohirurga, ka oi mnogih drugih.

Ultrazvuk

Dijagnostički ultrazvuk, ili sonografija,  je slikovna metoda koja koristi visokofrekventne zvučne talase u stvaranju slike pojedinih struktura tela. Slike mogu obezbediti vrednu informaciju za dijagnozu, a kasnije i terapiju različitih bolesti i stanja. U Fizio Group-u pružamo uslugu ultrazvuka mišićno-skeletnog Sistema na najsavremenijem ultrazvučnom aparatu G Electronic.

FMS

Functional Movement Screening (FMS) je dijagnostičko-rehabilitaciona koji se bavi analizom funkcionalnih obrazaca pokreta i njihovih komponenti. Koristi se za prepoznavanje ograničenja ili asimetrije tela u sedam fundamentalnih obrazaca pokreta koji su ključni za funkcionalni kvalitet kretanja kod pojedinaca.

Izokinetički dinamometar – Cybex Humac Norm

Izokinetičkom rehabilitacijom se najbrže i najpreciznije postiže dugoročni učinak željenog oporavka zglobova i mišića, otklanjaju gubici i neusklađenost snage mišića, povećava brzina i sigurnost kretanja, osigurava višegodišnje odsustvo tegoba i otklanja rizik od novih povreda ili pogoršanja hroničnih promena na zglobovima. Isprobajte vrhunski uređaj Cybex Humac Norm u Fizio Perform centru na Senjaku i uverite se i sami u moć izokinetičkog rehabilitacionog postupka.

Y balance test

Y balance test je dijagnostička metoda koja se koristi za procenu dinamičke ravnoteže i funkcionalne simetrije, kako bi se odredio rizik od povrede. Test se vrši dok pacijent stoji na jednoj nozi, a drugu pruža u 3 različita pravca u obliku slova Y.