Fizikalna terapija

Fizikalna terapija je proces koji će uticati na vaš oporavak i poboljšanje funkcionisanja lokomotornog aparata sa ciljem lakšeg obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Fizikalna terapija se koristi prilikom problema koji ograničavaju kretanje, pokret i otežavaju kvalitet života, a cilj njene primene je da se u što kraćem roku otkloni bol, omogući oporavak i vrati pokretljivost pacijentima sa ciljem što bržeg povratka na svakodnevne aktivnosti.

U Fizio Group-u koristimo i kombinujemo različite vrste, metode i tehnike terapije, sa ciljem da što bolje odgovorimo na individualne potrebe svakog pacijenta.

Indiba radiofrekventna dijatermija

Fizio Group već dugo sprovodi oporavak svojih pacijenata uz pomoć Indiba Activ CT9 aparata, koji ubrzava oporavak do 10 puta, uz veliku preciznost, kontrolu i funkcionalnost. Regeneracija tkiva, smanjenje bola, zapaljenja, poboljšanje lokalne cirkulacije, olakšavanje mobilizacije, samo su neke od karakteristika koje se rešavaju primenom Indibe. S obzirom da je potpuno neinvazivna, primenjiva je na svim tkivima na telu.

Interferentne struje

Interferentna struja (ili ukrštena struja) predstavlja naizmeničnu struju dobijenu ukrštanjem dve struje srednje frekvencije. Pacijent prilikom terapije ima utisak blagog stezanja i popuštanja ili blage masaže. Ova vrsta elektroterapije se pokazala efikasnom kod problema sa otocima i upalama, u ubrzavanju regeneracije tkiva i zarastanju kostiju nakon preloma, kao i ubrzavanju limfnih metaboličkih procesa.

Elektroforeza

Elektroforeza predstavlja specifičan način aplikovanja leka putem konstantne jednosmerne struje. Lek ovako prodire dublje u kožu i potkožno tkivo (do 1mm),  gde se u obliku depoa zadržava od nekoliko sati do nekoliko dana. Ovom tehnikom se mogu aplikovati lokalni anestetici, neki antiinflamatorni lekovi i vitamini poput magnezijuma i kalcijuma, hidrokortizon i dr.

Magnetna terapija

Magnetna terapija koristi magnete u cilju oporavka obolelog mesta, tako što niskofrekventno magnetno polje prodire u ćelije u organizmu i utiče na njihove membrane, podstiče regeneraciju i olakšava asporpciju kiseonika i drugih hranjivih materijala. Ova terapija smanjuje otok i zapaljenje, i ubrzava regeneracije tkiva.

Laser

Terapija laserom je veoma efikasna kod zarastanja potkožnog tkiva smanjuje akutni i hronični bol i mišićni spazam. Koristi se kod svih stanja koja izazivaju bol, kod sportskih povreda tetiva, ligamenata, otvorenih rana koje sporo zarastaju, kod bolova u vratnom i lumbalnom delu kičme.

Utrazvuk

Ultrazvuk podrazumeva direktno usmeravanje zvučnih talasa na oštećeno područje kako bi se ubrzao oporavak, pa se može reći da se deluje i kao mikromasaža. Primenjuje se kod bolova u vratnom i lumbalnom delu kičme, ka oi kod povreda zglobova. Prednost ove vrste terapije u odnosu na ostale je u tome što prodire duboko u tkivo i apsorbuje se u ligamentima i tetivama.

TENS

Ultrazvuk podrazumeva direktno usmeravanje zvučnih talasa na oštećeno područje kako bi se ubrzao oporavak, pa se može reći da se deluje i kao mikromasaža. Primenjuje se kod bolova u vratnom i lumbalnom delu kičme, ka oi kod povreda zglobova. Prednost ove vrste terapije u odnosu na ostale je u tome što prodire duboko u tkivo i apsorbuje se u ligamentima i tetivama.

EMS

Elektromišićna stimulacija (EMS) je metoda koja se koristi u tretmanu medicinskih stanja koja uključuju gubitak mišićne mase, a u sportu i fitnesu u cilju stimulacije određene grupe mišića. Prednost EMS-a je u aktiviranju prevashodno brzih mišićnih vlakana koja se teško voljno regrutuju, zbog čega je izuzetno efikasna kao dodatak konvencionalnom treningu. EMS funkcioniše tako što aparat emituje električne impulse koji se putem elektroda prenose do nervnih vlakana u mišićima, dovodeći do različitih nivoa kontrakcije mišića.