Kineziterapija

Kineziterapija predstavlja lečenje pokretom. To je jedna od najvažnijih metoda medicinske rehabilitacije, gde se pokret koristi zarad uspostavljanja optimalnog funkcionisanja koštano-mišićnog sistema i organizma u celini.

Kineziterapija ima za cilj da poveća obim pokreta, utiče na povećanje mišićne snage, istezanje skraćenih mišića, održavanje pravilnog držanja tela… Vežbe koje se primenjuju u kineziterapiji se dele na pasivne i aktivne (aktivno-potpomognute, aktivne-nepotpomognute i aktivne vežbe sa opterećenjem).

Pasivne vežbe izvodi terapeut, jer pacijent nije u mogućnosti da izvede pokret aktivacijom sopstvene muskulature.

Aktivne vežbe izvodi pacijent samostalno uz pun obim pokreta, ali uz nadzor terapeuta. Aktivno nepotpomognute vežbe predstavljaju glavni deo kineziterapije – mišić je sposoban da samostalno izvede pun pokret.

PNF

Proprioceptivna neuromuskularna fascijalitacija (PNF) obuhvata niz tehnika kojima se pomaže razvoj misićne snage i izdržljivosti, mobilnost i stabilnost zglobova, kao i motorna kontrola i koordinacija, sa ciljem poboljšanja ukupne funkcionalne sposobnosti. PNF metod rada je strogo individualan i zasnovan na principu jedan na jedan.

SCHROTH

Bez obzira koji je uzrok nastanka skolioze, cilj Schroth tretmana je uvek isti – sprečavanje i usporavanje progresije krivine, stabilizacija kičme u sve tri dimenzije, kao i vraćanje posturalnog balansa, čime se smanjuje ili otklanja bol uzrokovan lošom posturom. Schroth metodom se vrši uspostavljanje statičko-dinamičke posturalne kontrole i stabilnosti. Kako bi se sprečio proces progresije krivine i kako bi se izbegla operacija, neophodno je smanjiti asimetrično opterećenje kičme dovodeći telo u balans.  Prednost ove metode je ta da se svakodnevnim vežbanjem može uticati na skoliozu bez obzira na godine, pri čemu se povećava disajni kapacitet i kvalitet života

DNS

Dinamička neuromuskularna stabilizacija (DNS) je funkcionalna metoda rehabilitacije i prevencije čiji je cilj da podstakne prirodni stabilizacijski sistem tela, oslanjajući se pritom na načela motornog razvoja. Ova metoda teži ponovnom uspostavljanju strukturalnog i posturalnog poravnanja neuromišičnoskeletnog sistema kroz ispravljanje motornih obrazaca celog tela. Principi DNS metode uključuju disanje, stabilizaciju torza, sistem podrške telu i držanju tela, svest o telu i položaju tela, centriranje zglobova…

Mulligan

Mulligan koncept je vrsta manuelne terapije koja se primenjuje u cilju eliminisanja bola u zglobovima. Ova tehnika je bezbolna i koristi se za mobilizaciju zglobova, a sve u cilju povećanja obima pokreta i smanjenju bola u datom segmentu.

Maitland

Maitland manuelni koncept objedinjuje preciznu dijagnostiku uz kompletan funkcionalni status pacijenta, uključujući razne neurološke i neurodinamičke testove. Maitland koncept je strogo individualan i koristi neurodinamičke tehnike, mišićna istezanja, vežbe stabilizacije, kao i specifične adaptacijske tehnike koje pacijent u može raditi i u svom domu

NKT

Neurokinetička terapija (NKT) predstavlja primenu funkcionalne anatomije, neurofiziologije i motorne kontrole pri dijagnostici loših obrazaca pokreta u kontrolnom – motornom centru mozga. Ova jedinstvena tehnika sadrži manuelno-mišićne testove pomoću kojih se otkriva mišić koji je neaktivan i onaj mišić koji vrši kompenzaciju umesto njega. Ono što je kod NKT-a drugačije u odnosu na ostale tehnike, je to da pronalazi uzroke stanja u kom se nalazite, pa se individualnim pristupom vrši obnova pravilnih obrazaca pokreta.