Sportska psihologija

Mentalna priprema je za uspeh u sportu od izuzetne važnosti, gotovo koliko i fizička. Zbog toga u Fizio Group-u nudimo uslugu sportske psihologije, koju vodi profesionalni psihoterapeut specijalizovan baš za oblast sporta.

U skladu sa individualnim karakteristikama konkretnog sportiste, uz stručnu procenu sportskog psihologa sačinjava se plan psihološke pripreme. Psihološka priprema može imati različite ciljeve, i može biti usmerena na dugoročni razvoj mentalnih veština neophodnih za uspeh u sportu, pripremu za predstojeću sezonu, pripremu za konkretno takmičenje, psihološki oporavak nakon povrede ili poraza, is l.