Zglob kolena – ACL – oporavak – vežbe

Zglob kolena – ACL – oporavak – vežbe

S obzirom na to da je napravljen uvod o jednoj od najčešćih povreda koja se dešava kod populacije rekreativaca i sportista, da je bilo reči o metodama prevencije od povrede, u narednim redovima teksta i nekoliko videa, biće predstavljen postupan oporavak (početne faze nakon operativnog zahvata).

Bitno je napomenuti da se oporavak sprovodi uz konsultacije sa doktorima, a u realizaciji stručnih lica (fizioterapeuta u prvom periodu, a kasnije se uključuju i treneri kako bi oporavak bio potpun). Fizikalna terapija je primarna uz postepeno uvođenje kineziterapije (u proj fazi – radi se jačanje m.quadriceps-a, mišića zadnje lože i glutealne regije). Neophodno je da postoji redovnost u sprovođenju tretmana oporavka i apsolutna koncentracija na rad, kako pacijenta, tako i terapeuta – takav način rada se apsolutno sprovodi u Fizio timu.

Pošto oporavak traje od šest do devet meseci, važna je povratna informacija od strane pacijenta, da može da prođe što više testova, a da ne oseća bilo kakvu vrstu bola.

Videi pod brojevima jedan i dva se odnose na balans (vežbu raditi na svakoj nozi po 10x, po 3 serije) – kroz promenu položaja „slobodne“ noge, telo se izvodi iz ravnotežnog položaja, dok „stajna“ noga treba da ostane što stabilnija uz aktivaciju mišića celog tela, ali primarno donjeg dela (bitno je povratiti stabilnost zglobu kolena).

Video broj tri prikazuje vežbu koja je usmerena na jačanje m.duadricepsa uz dodatno opterećenje (vežba se izvodi uz zadržavanje 5-6s, 10x svaka noga, 3-5 serija). Dodavanje opterećenja u rehabilitaciji je postupno – tek nakon što terapeut, uz konstantno praćenje, bude siguran da pacijent može da uzvede vežbu bez bilo kakvog bola, što znači da postoji progresija u oporavku.

Prikaz vežbe u videu četiri se odnosi na čučanj u olakšanim uslovima i bez opterećenja. Visina kocke (klupe, itd.) se smanjuje u skladu sa jačanjem ciljanih mišićnih grupa i, individualno, prema fazi napretka pacijenta (vežbu izvoditi 10x, 3-5 serija). Dodavanje opterećenja je, takođe, individualno i neophodno je da prati brzinu oporavka pacijenta.

Naredna dva videa se odnose na vežbe za jačanje mišića zadnje lože. U videu pet je prikaz vežbe koja se odnosi na podizanje kukova. Bitno je napomenuti da se u samom početnom položaju vrši aktivacija mišića trbušnog zida, a potom kroz pokret podizanja i aktivacija mišića glutealne regije i svih mišića donjeg dela tela, čime se karlica dovodi u neutralan položaj i na taj način se vrši stabilnost kičmenog stuba. Obratiti pažnju na stabilnost stopala, kolena i kukova pri izvođenju vežbe. U gornjoj poziciji zadržati 5-6s, pa vratiti u početni položaj. Uraditi 10x, 3-5 serija.U videu 6. – nalazi se prikaz vežbe koja se odnosi na fleksiju (savijanje) u zglobu kolena uz opterećenje u vidu gume – u savijenom položaju zadržati 3-5s, 10x svaka noga, 3-5 serija.